Elementy morfologii krwi – wybierz, który Cię interesuje.

AspAT

ALAT

BASO

Białko całkowite

Chlor

Cholesterol

CREA

eGFR

EOS

FT4, tyroksyna wolna

Ferrytyna

Fibrynogen

Fosfataza alkaiczna

Fosfataza kwaśna

Fosfor

GGTP, GGT

Glukagon

Glukoza

HCT, hematokryt

HGB

Kinaza kreatynowa

LDH

LYM

MCH

MCHC

MCV

Mocznik

MONO

MPV

NEUT, NEU

OB

PLT

Potas

RBC

RDW

Sód

TBIL, bilirubina całkowita

Trójglicerydy

TSH

Wapń

WBC

URIC

Żelazo